Pomagamy zatrzymać Twoich klientów!

Tworzymy

program motywacyjny

premiujący lojalność.

 

wybierz widok:

Benefito

System Benefito to innowacyjne narzędzie do samodzielnego tworzenia programów lojalnościowych.

Czytaj więcej

Cechy i funkcje

Benefito posiada zdefiniowane katalogi nagród dla różnych profilów odbiorców, co ułatwia tworzenie efektywnego programu lojalnościowego.

Czytaj więcej

Korzyści z programu

Wykorzystując narzędzie Benefito zapewniasz wymierne korzyści nie tylko własnej firmie, ale również Twoim klientom.

Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1